Kan du klassificeringsreglerne for blandinger og produkter?

GHS er det globale klassificeringssystem, som harmoniserer klassificerings- og mærkningsregler. GHS står for Globally Harmonised System og EU implementerede systemet som CLP-forordningen (Classification, Labelling and Packaging) d. 20. januar 2009.

Hvad er CLP og hvad betyder CLP for dig? 

CLP foreskriver fælles EU-regler for, hvordan kemikalier skal mærkes. Formålet med mærkningen er at give brugerne alle nødvendige informationer om kemikalierne, så de kender til kemikaliernes farlighed og ved, hvordan de håndteres sikkert. Desuden stiller CLP krav om en forsvarlig emballering. Man kan sige at mærkningen og klassificering er en form for standardiseret måde at oplyse og advare brugerne om kemikaliernes farlige egenskaber.

Hvis du er importør, producent eller distributør af kemiske stoffer og blandinger, er det altså helt afgørende, at du ved, hvordan dine produkter og blandinger klassificeres, mærkes og emballeres korrekt. Reglerne gælder både kemikalier, der sælges til private og til professionelt brug.

Dit ansvar i forbindelse med mærkning afhænger af din virksomheds rolle

Det er vigtigt, at du ved, hvilken rolle virksomheden har i forhold til produktet for at være klar over dit ansvar. Det gør en forskel om du fabrikerer, importerer eller forhandler et produkt. Der stilles nemlig forskellige krav alt efter hvilken rolle virksomheden har.

 

Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person etableret i EU, herunder en detailhandel, der opbevarer et stof (har det på lager) enten i ren form eller i en blanding, og fører det på markedet.

Som distributør har du ansvar for følgende:

 • Sikre korrekt emballering
 • Sikre korrekt mærkning
 • Derudover skal du være opmærksom på følgende:
 • Sikre, at kunden får det gældende sikkerhedsdatablad og tekniske datablad på produktet.
 • Informere kunden om eventuelle problematiske stoffer i artikler.
 • Videregive evt. oplysninger om sundhedsfare/risiko på stoffer, produkter, artikler, hvor der ikke kræves et sikkerhedsdatablad.

Producent: Enhver fysisk eller juridisk person etableret i EU, og som fremstiller et stof inden for EU.

Som producent har du ansvar for følgende:

 • Sikre korrekt klassificering.
 • Sikre korrekt emballering.
 • Mærkning – det vil sige, at produktet har den korrekte information til brugeren om indholdet af farlige stoffer og deres egenskaber, samt om korrekt håndtering og bortskaffelse af kemikaliet.
 • Notificere klassificering til det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
 • Udarbejde eller opdatere sikkerhedsdatablad (SDS).

Importør: Enhver fysisk eller juridisk person etableret i EU, og som er ansvarlig for import til EU.

Som importør har du ansvar for følgende:

 • Sikre korrekt klassificering.
 • Sikre korrekt emballering.
 • Mærkning – det vil sige, at produktet har den korrekte information til brugeren om indholdet af farlige kemikalier og deres egenskaber samt om korrekt håndtering og bortskaffelse af kemikaliet.
 • Notificere klassificering til det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
 • Udarbejde eller opdatere sikkerhedsdatablad (SDS)

 

Kurser i CLP-mærkning, hvis du har brug for hjælp

Altox har leveret god og brugbar undervisning i CLP-mærkning af blandinger og produkter i mere end 25 år. Vi har lært adskillige kursister at mærke stoffer og blandinger inden for ALLE fareklasser i CLP.

På vores kursus gennemgår vi principperne for klassificering og mærkning af stoffer og blandinger. Vi gennemgår faresymbolerne og lærer dig at opbygge en fareetiket i CLP samt udvælge de korrekte sikkerhedssætninger – de såkaldte P-sætninger.

Efter et kursus i CLP-mærkning, vil du føle dig rigtig godt klædt på til at løfte opgaven, når du vender tilbage på din arbejdsplads.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *