Få det maksimale ud af fremtiden

(sponsoreret indhold)

Flere ting bliver en del af begrebet internet of things, hvor alle dine apparater i hjemmet bliver koblet sammen med internettet. På den måde kan det hele snakke sammen, og du kan dele data på tværs af forskellige apps, hårde hvidevarer osv. Det giver en række spændende muligheder i fremtiden, hvor dit fjernsyn f.eks. kan fortælle din mobil, hvor lang tid du har brugt på Netflix. Den slags gør, at vi lettere kan ændre vaner, fordi vi bliver bevidste om, hvad vi bruger vores tid på.

Men fremtiden bliver langt mere spændende end det, da alt du ejer, bliver tilkoblet til internettet. F.eks. hvorfor skal du selv tænde din fitnessapp, når du hopper op på din cykel. Din cykel og fitnessapp burde arbejde sammen, og det hele burde virke med din iPhone, hvor du kan se, hvor mange kalorier du har forbrændt osv. Allerede i dag prøver iPhone at lave noget i den stil, hvor den kan se, at du bevæger dig hurtigere, end du ellers gør, og derfor kan den regne ud, at du ikke går. Men det kommer til at være langt mere avanceret i fremtiden.

Men alt dette kræver, at vores internet bliver endnu bedre, dvs. både hurtigere og mere stabilt. Det er heldigvis noget, som internetudbydere hele tiden arbejder på, da de er i skarp konkurrence med hinanden. Til hjemme har du en række forskellige muligheder. Generelt er det vigtigste, at du vælger hurtigt internet, da alt vi laver i dag er online. Du ser Netflix, du tjekker dine e-mails, du ser en video fra Youtube, du snakker via messenger med dine venner.

Ja, internettet er over det hele i dit hjem.

Internet i byen

Internettet er klart hurtigst i vores hjem, da vi her har en bedre forbindelse, selvom de fleste af os i dag bruger wifi, som vil være langsommere,  end hvis vi brugte et kabel. Når det kommer til dit fjernsyn osv., kan du ofte benytte et kabel til dit hjem, hvis du har problemer med forbindelsen.

Hvis vi skal have en fremtid, hvor flere ting skal kobles op på nettet, så er det smart, at internettet bliver en del af byen, hvor det i dag kun er en del af vores mobil. I fremtiden kommer vi til at se en udvikling, hvor alt er på internettet, uanset om vi er i nærheden eller ej. Så din bil kan fortælle dig, hvordan den har det, uden du er i nærheden af den, fordi I kan kommunikere.

På den måde kommer flere ting til at kommunikere med os på samme måde, som dine venner gør det i dag. I første omgang bliver det via en simpel udvidelse af almindelig internet, og mange nye biler er allerede begyndt at have data i sig, fordi bilbranchen godt kan se, at det er fremtiden. Selv GPS er ofte mere stabilt med data, fordi så får din bil to pejlemærker fremfor kun et. Hvis du har prøvet at køre et sted med bjerge eller høje bygninger, så kan din GPS faktisk have svært ved at finde ud af, hvor du lige er henne.

Vi glæder os til fremtiden, hvor hele byen tilkobles internettet, og det bliver spændende at se, hvilken by der går den vej først.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *